สมัครด้วยตนเอง / ทางออนไลน์ 16 - 20 เม.ย. 64 ( ฝั่งประถมศึกษา )

24 เม.ย. 64 - ประกาศผล | 1 พ.ค. 64 -มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง

ผู้จัดทำ : นายเสด็จ แก้วแสนเมือง งานรับสมัครนักเรียน ©2021


เขตพื้นที่บริการ

สมัครประเภท


ข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน


การศึกษา


ประเภทของโรงเรียนเดิม

ความพิการ